Gud bevare Danmark – lav din egen nytårstale!

Lav jeres egen nytårstale i stil med Hendes Majestæt DRONNINGENS nytårstale

 • Fag: Dansk
 • Målgruppe: 4. – 6. klasse
 • Varighed: ca. 6 lektioner

Mål:

 • Jeg kan lave stikord til min nytårstale
 • Jeg kan skrive en nytårstale ud fra stikordene
 • Jeg kan fremføre en nytårstale mundtligt med tilpas udtale, stemmestyrke, hastighed, varieret betoning og pausering
 • Jeg kan give feedback til din makkers nytårstale ved at understrege gode og mindre gode egenskaber og foreslå forbedringer.

 Sådan når du målene:

 • I skal se Dronningens nytårstale fælles på klassen
  • Du skal lægge mærke til:
   • Hvordan starter/slutter talen?
   • Hvilke emner bliver nævnt?
  • Du kan også læse nytårstalen her.
 • Du skal udfylde dette ark med stikord til din egen nytårstale
 • Du skal nu skrive din egen nytårstale i fx et nyt Google dokument
  • Kig på dine stikord og skriv dem sammen til en tale
  • Overskriften er Nytårstalen
  • Du skal dele talen ind i afsnit og begynde på en ny linje, når du skifter emne

Indhold i nytårstalen

Du skal fortælle om det, der skete i 2020. Det, som var vigtigt for dig selv, din familie, dine venner, Danmark og verden. Det kan både være gode og dårlige ting.
 
Du kan fx begynde sådan her:
 • 2020 var et meget spændende år for min familie og jeg, fordi… eller
 • Når jeg tænker på 2020, vil jeg altid tænke på … eller…
 • I 2020 skete der mange ting. Det bedste var… (Det værste var…)
Bagefter skal du skrive om dine ønsker for 2021. Hvad håber du på, og hvad ønsker du? Både for dig selv, din familie og venner og for Danmark og hele verden.
 
Stikord til nytårstale

Lav en kopi til dit eget Google Drev

Optagelse

Du skal skal først øve dig i at læse din nytårstale op, så du har tilpas udtale, stemmestyrke, hastighed, varieret betoning og pausering. Du kan optage din nytårstale med din mobil, iPad eller webcam og uploade den til jeres læringsplatform, klassekanalen på Skoletube eller Google Drev.

Hvis I har mulighed for at lave optagelserne med green screen baggrund, så kan I efterfølgende “klippe“ jer selv ind bag dronningens skrivebord. Se mere i denne video:

Bemærkning: Hvis der er elever, som ikke ønsker at blive filmet, kan de i stedet optage talen som lydfil.

Coronaversion

Hvis I skal fjernundervise jeres elever i det nye år, kan I tilpasse forløbet således, at eleverne fremfører deres nytårstale for hinanden i et videomøde. Eleverne kan eventuelt deles op i mindre grupper á 3-4 elever eller fremlægge fælles på klassen. Ved sidstnævnte kan klassekammeraterne give feedback via chatten og eventuelt uddybe deres feedback ved at tænde for mikrofonen.

Evaluering

 • Se nytårstalerne fælles på klassen og giv mundtlig feedback ud fra målene (se ovenfor)

eller

 • Gå sammen to og to og se hinandens nytårstaler og giv mundtlig eller skriftlig feedback.

Du er velkommen til at dele indlægget, kopiere tekst, links samt tilpasse opgaverne til din egen undervisning.

Se også undervisningforløbene Podcasts i undervisningen og Lav din egen chatbot på 1,5 ti

Podcasts i undervisningen

Podcasts vinder frem i Danmark – især ved det yngre publikum. Ifølge rapporten “Medieudvikling 2017” lytter 16 % af teenagerne til det populære medie hver uge. Derfor er podcasts også relevant at kigge nærmere på i en undervisningskontekst, hvor podcasts kan indgå som en ressource på lige fod med fx spillefilm, tv-optagelser, bøger og andre tekster. Podcast som format kan endvidere analyseres og inddeles i forskellige genrer, og eleverne kan blive bekendte med de forskellige virkemidler. Måske eleverne også skal prøve at producere deres egen podcast, ligesom de producerer skriftlige afleveringer, kortfilm, plancher, rapporter, collager mv.

Podcasting eller podcast er en metode til udgivelse af lyd- eller videofiler på internetpodcasts. Oprindelig en sammentrækning af ordene iPod og broadcasting, men senere har udtrykket “pod” ændret betydning til “Personal On Demand”, sådan at “podcasting” betyder “Personal On Demand Casting” eller “personlige udsendelser til afhentning”.

https://da.wikipedia.org/wiki/Podcasting 04.11.18

Fordele ved podcasts

 • Det er let at komme i gang med at lytte til podcast
 • Podcast-filerne er små og dermed nemme at hente og streame
 • Podcast er oplagte at have med på farten 🚴🚗🚌🚃🛩
 • Podcast kræver ikke, at du kigger på skærmen
 • Alle kan være med (inkluderende) @MikkelAslak
 • Fantasien pirres, da billederne skabes i hovedet (ligesom med bøger) @MikkelAslak
 • Eleverne trænes i aktiv lytning @MikkelAslak
 • En (ny) verden af viden og gode historier åbnes for eleven @MikkelAslak
 • Det er let at komme i gang med at producere podcasts med eksisterende udstyr

Sådan kommer du i gang med at lytte!

Har du en iPhone eller iPad, så er det oplagt at starte ud med appen Podcast (gratis). Her kan du søge og finde de podcasts, som du vil lytte til og abonnerer på favoritterne, så du fx får en notifikation, når der udkommer en ny episode. Castbox kan hentes i både App Store og Google Play, og er også gratis at komme i gang med. I Google Play kan du også finde Googles egen app: Google Podcasts

Gode podcasts

Selvom det yngre publikum er ivrige podcast-lyttere, har forlagene ikke rigtig fået øjnene op for dette medie endnu. Nedenstående liste er derfor nogle bud på podcasts, som eleverne kan kaste sig ud i, for at få en fornemmelse af de forskellige genrer. Målgruppen er udskolingenselever.

 1. Optimisten @EsbenBjerre går i dybden med hvert af de 17 Verdensmål, og hvad der konkret kan gøres for at bidrage til opnåelsen af dem.
 2. Third Ear x Politiken Et digitalt magasin, der fortæller historier med ord, lyd og billeder www.thirdear.dk
 3. Her går det godt Her giver @EsbenBjerre og @PeterFalktoft en ærlig og selektiv analyse af verdens tilstand – med højt humør.
 4. Vi Unge Podcast Små korte podcasts, der handler om livet som teenagepige. www.viunge.dk 
 5. Elektronista @Christianevejlo inviterer gæster ind i studiet til samtaler om den digitale udvikling.

Planlæg jeres første podcast

Det kan godt virke lidt uoverskueligt at komme i gang med at lave den første podcast. Derfor har jeg lavet nedenstående guides, som har til formål at hjælpe dig og dine elever godt i gang med at planlægge og producere jeres podcasts. Hent dem som PDF her.

Læs mere om brugen af podcasts i sprogundervisningen på Emu.dk

God fornøjelse!


Lav din egen chatbot på 1,5 time!

Det er ikke svært eller tidskrævende at arbejde med chatbots i undervisningen. I dette blogindlæg beskriver jeg, hvordan piger fra 8. klasse til Girls’ day In Science 2018 i løbet af 1,5 time kom gennem både idégenerering, design og programmering af egen chatbot, som til sidst blev delt og afprøvet af hele holdet. Læs med herunder:

Undervisningsforløb “Lav din egen chatbot”

Fælles Mål, dansk 7. – 9. klasse:

Eleven kan deltage reflekteret i kommunikation i komplekse formelle og sociale situationer

Fælles Mål, teknologiforståelse, valgfag – 9. klasse

Eleven kan analysere og designe enkle digitale produkter og vurdere disse i et samfundsmæssigt perspektiv

Eleven kan programmere digitale produkter

Tid: minimum 1,5 time
Har du mulighed for at afsætte mere tid, så kan eleverne arbejde videre med og forbedre deres chatbot, efter de har fået feedback fra klassekammerater.

Arbejdsform: parprogrammering
Eleverne arbejder sammen to og to ved en computer eller chromebook med Chromebrowser. De skiftes til at programmere.

Værktøj: Landbot.io
Visuelt blokprogrammeringsværktøj baseret på drag n’ drop og trial n’ error.

1. Hvad er en chatbot?

Tid: ca. 15 minutter

Anvend info og video fra dette site til en fælles gennemgang. Lad også eleverne afprøve den simple chatbot på forsiden af sitet – eller lav din egen. På den måde får de en fornemmelse af, hvad et chatbot er.

2. Idégenerering

Tid: ca. 10 minutter

Eleverne kommer med idéer til, hvad formålet med deres chatbot er. Til Girls’ Day In Science udviklede pigerne fx følgende chatbots:

 • Imaginary boyfriend
  • Her kunne man vælge at chatte med enten the good  eller the bad boyfriend
 • Funny Chatbot
  • Denne chatbot havde til formål, at få andre til at grine af sjove jokes.
 • Interaktive gyserhistorier
  • Læseren havde selv selv mulighed for at vælge, hvordan historien skulle udvikle sig.
 • “Jeg keder mig – chatbot”
  • Chat med denne chatbot, når du keder dig. Den giver gode idéer til, hvad  du kan lave i stedet for.
 • Find dit sjæledyr!

Besvar forskellige spørgsmål og find frem til dit sjæledyr.

3. Programmering af chatbot

Tid: ca. 40 minutter: 

Få inspiration til, hvordan chatbotten kan peppes op med grafiske virkemidler såsom emojis og GIF’s på denne side under udfordringer.

4. Deling og afprøvning af chatbots

Tid: ca. 15 minutter

Saml alle chatbots på fx en Padlet, så alle kan afprøve hinandens chatbots.

5. Feedback og refleksion

Tid: ca. 10 minutter

Feedback

Eleverne giver feedback til de forskellige chatbots.

 • Hvad virkede godt og hvorfor?
 • Hvad virkede mindre godt og hvorfor?
Fælles refleksion
 • Hvem styrer jeres chatbots?
 • Hvem har ansvaret for, at jeres chatbots “opfører sig” pænt og taler ordentligt?
 • Hvor kloge er jeres chatbots?
 • Hvem styrer fx Siri?
 • Hvem har ansvaret for, at hun taler pænt?
 • Hvem passer på den data, som vi giver til fx Siri?
 • Kan denne data bruges på andre måder i andre sammenhænge?

Chatbots i undervisningen

Hvad er en chatbot?

Chatbot – eller bare bots – er en forkortelse af Chat Robot. Begrebet dækker over, hvordan mennesker kan kommunikere mundtligt eller skriftligt med robotter. Har du talt med Siri – Apples taleassistent – så har du måske talt med hende om lidt af hvert? Men i sidste ende er det begrænset, hvor intelligent Siri er – endnu!

De fleste chatbots er nemlig ikke særlig kloge, men de har et stort bagkatalog af svar, tekst, billeder, knapper og links, som man kan interagere med. I små glimt får du måske oplevelsen af at kommunikere med et andet menneske?

Flere forudsiger, at vi i fremtiden vil bruge disse digitale assistenter mere og mere til praktiske gøremål såsom bestille tid ved frisøren, kommunikere med banken, lægen, Skat mm. eller lave kalenderaftaler på tværs af flere kalendere.

Lær mere om chatbots i denne video:

Chatbots som lærerens digitale assistenter?

I blogindlægget 4 Ways For Using Chatbots For eLearning
kan du læse om, hvordan chatbots kan bidrage til at give eleverne en mere interaktiv og personlig oplevelse i undervisningen. Chatbots kan med tiden, når de bliver klogere og dermed forstår det naturlige sprog, kommunikere med eleverne, vurdere deres afleveringer, give hurtig feedback og dermed spare lærerens tid. Men ifølge denne artikel kommer chatbots ikke til at erstatte lærerne. De skal mere betragtes som digitale assistenter, som kan frigøre lærerens tid til andre og mere komplekse og meningsfulde opgaver.

Idé til et undervisningsforløb

Målgruppen er 7. – 9. klasse.

Forløbet tager afsæt i fælles mål for dansk 7. – 9. klasse og valgfaget teknologiforståelse. Forløbet har fokus på både kommunikation, design og programmering.

Forslag til læringsmål:
 • Jeg kan nedbryde et problem og idéudvikle ud fra en problemskitse
 • Jeg kan programmere en chatbot, som løser problemet
 • Jeg kender til chatbottens kommunikationsmuligheder – herunder fordele og ulemper.
Arbejdsform og aktiviteter:

Eleverne arbejder sammen i grupper og har til opgave at udvikle deres egen chatbot, som skal afhjælpe en bestemt problemstilling. Gruppen kan fx anvende et task board, når de skal nedbryde deres problem i mindre delproblemer. Hvis eleverne er over 13 år og har en Facebookkonto, kan de lave en chatbot til Messenger med chatfuel.com.

Idéer til problemer:
 • Hvordan kan vi oplyse børn og unge om deres rettigheder?
 • Hvordan kan få unge mennesker til at læse nyheder?
 • Hvordan kan børn og unge i fattige lande lære nye sprog, uden at skulle gå i skole?
 • Hvordan kan man huske ældre mennesker på at tage deres medicin?
 • Hvad kan vi gøre for at mindske ensomhed?

Mens eleverne designer og programmerer deres chatbot, vil de samtidig udvikle deres forståelse af, hvordan fx. Siri og andre chatbots er opbygget. Chatbots er nemlig ikke neutrale! Det er mennesker, som har programmeret dem, og dermed er der indbygget værdier og anvendt forskellige virkemidler, som vi skal være kritiske overfor.

Lav din egen chatbot

Det er let at komme i gang med at lave din egen chatbot med værktøjet Landbot.io. Læs mere om det på dette site, som jeg anvendte til en workshop til Girls’ day in science 12.09.18.

Lav animationer med norsk eller svensk tale

I min 4. klasse har vi haft et kort forløb med norsk og svensk i danskundervisningen. I dette indlæg kan du, lektion for lektion,  se hvad eleverne har arbejdet med af aktiviteter og digitale værktøjer.

Målet er, at I skal forstå enkle norske og svenske tekster

Aktiviteter:

I skal:

 • læse norske og svenske tekster og oversætte disse
 • bruge Google Translate til oversættelse og oplæsning
 • lave en animation i GoAnimate, hvor I skal indtale replikkerne på norsk eller svensk
Som forberedelse til 1. – 2. lektion har eleverne set en intro til GoAnimate fra www.laerit.dk.
1. lek
Jeg starter med at læse op fra bogen Okej og kul fra Dansklærerforeningen. I bogens intro er der en beskrivelse af udviklingen af det nordiske sprog, hvilket giver en forståelse af, hvorfor de nordiske sprog har arve- og låneord.
Herefter læser og oversætter vi norske og svenske tekster fra samme materiale (s.15 – 17 + 26-29) fælles på klassen.
2. lek
Planlægge animation
 • Hvem skal i gruppe sammen?
 • Hvad skal animationen handle om?
 • Norsk eller svensk?
3. lek
Lave en animation i GoAnimate på Skoletube.dk
Her kan eleverne enten vælge at indtale deres replikker eller kopiere teksten fra Google Translate ind, så GoAnimate kan læse teksten op.
4. lek
Udgive animationerne til klassekanalen på www.skoletube.dk og se dem fælles på klassen.
Evaluering af forløbet.

12 lektioner med kortfilm i undervisningen

Vi arbejder med kortfilm i min 4. klasse for tiden, og eleverne synes, det er rigtig spændende!

Jeg har taget udgangspunkt i forløbet med kortfilm i Fandango 4 og suppleret med undervisningsmateriale fra Filmcentralen. Vi har set kortfilmen Bulder-manden, arbejdet med berettermodellen og fundet filmiske virkemidler i filmen. Eleverne har lavet storyboards ude i grupperne, inden de gik i gang med at filme. Deres filmklip bliver uploadet direkte fra smartphone/tablet til Moviecut ved hjælpe af Skoletubes app. Filmen er redigeret i Moviecut fra Skoletube og udgives på klassekanalen.

Vi har bl.a. brugt:undervisningsforløb med kortfilm www.coolitconsult.dk

Jeg har samlet undervisningsmaterialet, så du kan bruge det i din undervisning (eller dele det med dine danskkolleger).

Hent forløbet her: Kortfilm i undervisningen – lektionsoversigt

Hvis du har en Google konto, kan du lave en kopi af undervisningenmaterialet under filer og tilpasse det til din undervisning.

Læs mere: Intro til Google Apps

Google Websites i undervisningen

I næste uge skal eleverne på mellemtrinnet arbejde med emnet skovens dyr. I den forbindelse har jeg oprettet et Google Website til hver årgang, hvori eleverne skal samle deres fagtekster omkring de forskellige dyr. På billedet kan I se skabelonen, som jeg først lavede og tilpassede med hjælp fra mine kolleger. Herefter kopierede jeg websitet, så jeg havde et website til hver årgang på mellemtrinnet. Se skabelonen her.

Fordelene ved Google Website er bl.a.:

 • Simpel sideopbygning og layout
 • Editoren ligner den fra Google dokumenter
 • Mulighed for at vedhæfte filer fx PDF
 • Nemt at integrere filer fra Google Drev, G+ og fsk gadgets

Her kan I se de videovejledninger, som skal få mellemtrinnets elever godt i gang med at bruge Google Websites.

Læs også Intro til Google Apps i undervisningen og Mine #10 bedste fif til Google Apps

Digital Faglig Læsning – undervisningsforløb

I foråret 2013 startede læsevejleder Anne Vibeke Frank og jeg op med at planlægge et undervisningsforløb, som skulle bruges af 5. – 7. klasse i dansk. Resultatet blev dette undervisningsmateriale Digital Faglig Læsning, hvor målene er, at:

 • eleverne kan anvende forskellige læsestrategier
 • understøtte elevernes multimodale læseudvikling
 • eleverne bliver aktive producenter
 • eleverne bliver bevidste om deres rolle i de digitale og sociale medier

www.digitalfagliglaesning.blogspot.dk har vi samlet de 12 undervisningsmoduler, der kan danne hele udgangspunktet for forløbet eller fungere som inspiration. Forud for forløbet anbefaler vi, at I læser bogen @ltid online, udgivet af Dansklærerforeningens Forlag 2012. I kan låne optil 30 eksemplarer ved CFUnord.dk.

Et undervisningsmodul er tilrettelagt således:

 • Et slideshow med overskrifter, tekst, videovejledninger og links
 • Teori – fx læsestrategier
 • Analyse – anvende teorien i praksis
 • Hands-on – udarbejde egne digitale produkter
 • Evaluering

Eleverne kommer blandt andet til at arbejde med Glogster, Mindmeister, Blogger, Diigo, Google og Screencast.

Du  må meget gerne bruge undervisningsmaterialet og dele det, så flere kan få fornøjelse af det.

Praktiske detaljer:

Opgaverne er lavet i Google og løses bedst på PC eller Chromebook pga. brugen af tabeller. Eleverne er vant til at arbejde i Google, så de henter nemt skabeloner til både dokumenter og præsentationer og deler dem på kryds og tværs. Vi har abonnement på www.dansk-dyr.dk, www.verdens-dyr.dk og Skoletube.dk, og disse websider er der forskellige opgaver til.

Morten Dürrs forfatterskab

I min 4. klasse har vi arbejdet med Morten Dürrs forfatterskab. I dette indlæg har jeg samlet mål, opgaver mm., som du er meget velkommen til at lade din inspirere af og bruge i din egen undervisning. 

Målgruppe: 3. – 5. klasse

Varighed: 3 uger

Tekniske krav:

Mine opgaver er lavet i Google Dokumenter. De virker bedst på computer eller Chromebook, da man ikke kan redigere i tabeller på iPad. Ebøgerne fra eReolen kan læses på computer, tablet, smartphone og iPod.

Målark - forløb med Morten Dürr

Se målarket her

Uge 1

Vi startede med at læse Djævledukken og Spøgelsestoget i uge 1, da de var lettest at læse (lix 15-16). Jeg havde lånt  de to titler ved www.cfunord.dk.

Førlæsningsstrategi:

Før eleverne læste Spøgelsestoget, skulle de give deres bud på historiens handling ved kun at have set forsiden og titlen på bogen. Se opgaven her

Mens vi arbejdede med Spøgelsestoget s. 1-28, skulle eleverne svare på nogle spørgsmål for at tjekke deres læseforståelse. Jeg har lavet det i Google Forms og delt det med hele klassen via et link.

Efter læsning af Spøgelsestoget svarede eleverne på spørgsmål til teksten

Uge 2

Derhjemme og på skolen læste eleverne frit i Mortens Dürrs ebøger på eReolen. Se bøgerne her. De svage læsere hørte også bøger på www.netlydbog.dk – se Mortens Dürrs titler her. Det krævede kun, at de var oprettet som låner ved Aalborg Bibliotekerne, hvilket forældrene hjalp dem i gang med før forløbet.

Sådan kommer du godt i gang med eReolen: PC og app.

I klassen læste de på PC, tablet og smartphones, og bøgerne var aldrig udlånt! Løbende udfyldte eleverne denne oversigt, for at finde frem til de temaer, som Morten Dürrs handlede om. I fællesskab udfyldte vi Djævledukken og Spøgelsestoget, så de vidste, hvordan de skulle udfylde oversigten.

Uge 3

Fra klassebloggen:

I timerne skal I arbejde med en præsentation af Morten Dürrs forfatterskab. I kan vælge at lave det i:

 • Mindmeister
 • Google præsentation eller
 • Prezi

På Morten Dürrs blog www.mortendurr1.wordpress.com kan I læse mere om hans bibliografi. I kan også læse et interview med Morten Dürr på www.pallesgavebod.dk eller på fortaellingen.dk. I kan læse mere om Morten Dürr som person på www.boernelitteratur.dk.

Derhjemme skal I fortsætte med at læse dagligt i bøger skrevet af Morten Dürr. I har mulighed for at låne syv bøger i alt på eReolen.dk, så I kan prøve at finde nogle flere, I kan læse. I skal også opdatere jeres digitale læselog med titel, sider, lix og resume.

Evaluering

Alle elevernes præsentationer blev udgivet på vores klassekanal i Skoletube. I kommentarfeltet under hver præsentation, gav jeg en kommentar som feedback. Der var fokus på layout, indhold og opbygning. Vi så også præsentationerne sammen på klassen.

Se også  elevernes tjekliste