Spring til indhold

Chatbots i undervisningen

Hvad er en chatbot?

Chatbot – eller bare bots – er en forkortelse af Chat Robot. Begrebet dækker over, hvordan mennesker kan kommunikere mundtligt eller skriftligt med robotter. Har du talt med Siri – Apples taleassistent – så har du måske talt med hende om lidt af hvert? Men i sidste ende er det begrænset, hvor intelligent Siri er – endnu!

De fleste chatbots er nemlig ikke særlig kloge, men de har et stort bagkatalog af svar, tekst, billeder, knapper og links, som man kan interagere med. I små glimt får du måske oplevelsen af at kommunikere med et andet menneske?

Flere forudsiger, at vi i fremtiden vil bruge disse digitale assistenter mere og mere til praktiske gøremål såsom bestille tid ved frisøren, kommunikere med banken, lægen, Skat mm. eller lave kalenderaftaler på tværs af flere kalendere.

Lær mere om chatbots i denne video:

Chatbots som lærerens digitale assistenter?

I blogindlægget 4 Ways For Using Chatbots For eLearning
kan du læse om, hvordan chatbots kan bidrage til at give eleverne en mere interaktiv og personlig oplevelse i undervisningen. Chatbots kan med tiden, når de bliver klogere og dermed forstår det naturlige sprog, kommunikere med eleverne, vurdere deres afleveringer, give hurtig feedback og dermed spare lærerens tid. Men ifølge denne artikel kommer chatbots ikke til at erstatte lærerne. De skal mere betragtes som digitale assistenter, som kan frigøre lærerens tid til andre og mere komplekse og meningsfulde opgaver.

Idé til et undervisningsforløb

Målgruppen er 7. – 9. klasse.

Forløbet tager afsæt i fælles mål for dansk 7. – 9. klasse og valgfaget teknologiforståelse. Forløbet har fokus på både kommunikation, design og programmering.

Forslag til læringsmål:
  • Jeg kan nedbryde et problem og idéudvikle ud fra en problemskitse
  • Jeg kan programmere en chatbot, som løser problemet
  • Jeg kender til chatbottens kommunikationsmuligheder – herunder fordele og ulemper.
Arbejdsform og aktiviteter:

Eleverne arbejder sammen i grupper og har til opgave at udvikle deres egen chatbot, som skal afhjælpe en bestemt problemstilling. Gruppen kan fx anvende et task board, når de skal nedbryde deres problem i mindre delproblemer. Hvis eleverne er over 13 år og har en Facebookkonto, kan de lave en chatbot til Messenger med chatfuel.com.

Idéer til problemer:
  • Hvordan kan vi oplyse børn og unge om deres rettigheder?
  • Hvordan kan få unge mennesker til at læse nyheder?
  • Hvordan kan børn og unge i fattige lande lære nye sprog, uden at skulle gå i skole?
  • Hvordan kan man huske ældre mennesker på at tage deres medicin?
  • Hvad kan vi gøre for at mindske ensomhed?

Mens eleverne designer og programmerer deres chatbot, vil de samtidig udvikle deres forståelse af, hvordan fx. Siri og andre chatbots er opbygget. Chatbots er nemlig ikke neutrale! Det er mennesker, som har programmeret dem, og dermed er der indbygget værdier og anvendt forskellige virkemidler, som vi skal være kritiske overfor.

Lav din egen chatbot

Det er let at komme i gang med at lave din egen chatbot med værktøjet Landbot.io. Læs mere om det på dette site, som jeg anvendte til en workshop til Girls’ day in science 12.09.18.

Tags:

2 tanker om “Chatbots i undervisningen”

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.