Spring til indhold

Ny PLC- bekendtgørelse

I marts 2022 trådte den nye bekendtgørelse om folkeskolens pædagogiske læringscentre i kraft. I dette indlæg får du en hurtig gennemgang og et overblik over de vigtigste ændringer i forhold til den tidligere bekendtgørelse fra 2014.

 • PLC-teamet medlemmer
  • I den tidligere bekendtgørelse var det ikke tydeligt, hvem der var en del af skolens pædagogiske læringscenter (PLC). Nu står der, at PLC skal “samle og koordinere skolens vejledningskompetencer med henblik på at understøtte lærere og pædagogers arbejde …” og at “Det pædagogiske læringscenter udgøres af skolens vejledere og ressourcepersoner.
 • Samarbejde med ledelsen
  • I formålet står det nu lidt tydligere, at samarbejdet med ledelsen er centralt.
   • “Stk. 2. Det pædagogiske læringscenter skal i samarbejde med ledelsen…” 
   • “Det pædagogiske læringscenter udgøres af skolens vejledere og ressourcepersoner, som i samarbejde med skolens ledelse og lærere arbejder for at fremme alle elevers faglige og alsidige udvikling…”
 • Strategisk fokus
  • Hvor PLC-teamet tidligere primært skulle understøtte skoleudviklingsinitiativer, er der nu også fokus på, at PLC skal være med til at igangsætte og evaluere skoleudviklingsindsatser.
   • “igangsætte, understøtte og evaluere skolens strategiske og organisatoriske arbejde med pædagogisk praksis, undervisningskvalitet og undervisningsmiljø samt understøtte skoleudviklingsindsatser”.
 • Målstyret undervisning er fjernet
  • I den gamle bekendtgørelse stod der, at PLC skulle stå klar med den “nyeste viden om målstyret undervisning, læringsaktiviteter og evaluering”. Målstyret undervisning er helt fjernet, og i stedet ser det ud til, at der (igen) er fokus på undervisning. I formålet står der fx “sætte forskningsbaseret viden om undervisning og læring i spil på skolen…” Under opgaver står der også “Udvikler og understøtter undervisningsrelaterede aktiviteter for eleverne…”
 • Vejlede i valg og brug af undervisningsmidler
  • Tidligere stod det beskrevet, at PLC skulle “Skabe overblik over og formidle tilgængelige læringsressourcer”. Nu er der fokus på vejledning i valg og brug af både analoge og digitale undervisningsmidler.
   • “…vejleder i valget og brugen af tilgængelige analoge og digitale undervisningsmidler“.
 • Tværgående temaer
  • Tidligere havde PLC til opgave at understøtte brugen af digitale medier i undervisningen. Dette er fjernet og i stedet står der, at PLC understøtte arbejdet med folkeskolens tværgående temaer, som er:
   • Innovation og entreprenørskab
   • It og medier
   • Sproglig udvikling
 • Samarbejde med folkebiblioteket
  • PLC har også tidligere skulle samarbejde med eksterne partnere, men nu er folkebiblioteket, som den eneste, fremhævet:
   • “…samarbejdet med eksterne parter, herunder folkebiblioteket”.
 • Vejledning i litteratur, læsning og fritidslæsning
  • I den nye bekendtgørelse står der, at PLC skal “vejlede om kulturtilbud, litteratur og læsning, herunder også bøger til elevernes fritidslæsning”. Litteratur og læsning var slet ikke nævnt i den tidligere bekendtgørelse. Nu ser det ud til, der er klippet lidt ind fra selve folkeskoleloven, hvor der står “Det pædagogiske læringscenter stiller undervisningsmidler til rådighed for skolens undervisning, herunder også bøger til elevernes fritidslæsning, og yder vejledning i brugen heraf”.
 • Oplevelse, fordybelse og virkelyst
  • PLC skal jvf. den nye bekendtgørelse nu også “udvikle arbejdsmetoder og skabe rammer for oplevelse, fordybelse og virkelyst jf. folkeskolens formål“.
 • Udgåede opgaver
  • Følgende afsnit er helt slettet i den nye bekendtgørelse, og det hænger sammen med at flere elementer fra folkeskolereformen er fjernet:
   • Understøtte organisering og tilrettelæggelse af en længere og mere varieret skoledag.
   • Understøtte samarbejdet med idræts-, kultur- og foreningslivet.
   • Koordinere og samle dokumentation om læringsresultater og evaluering.”

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.