Workshop i dansk

På Gl. Lindholm Skole var overbygningslærerne fra de fire Nørresundby Skole samlet til en eftermiddag med fokus på it i undervisningen. Efter et fælles oplæg var der mulighed for at vælge sig ind på forskellige workshops med udgangspunkt i fagene. Her er mine slides fra workshoppen i dansk, hvor vi bl.a. var inde på: Procesorienteret skrivning ver. 3.0 Kollaboration… Læs mere Workshop i dansk